Search form

Lukas 11:16

16Ey te iba be sa a tolay, a pinuhubaan de ti Jesus, a kinagi de diya, a “Ipeta mo dikame i tanda a makataka-taka a gébwat ta Diyos.” (Gustu de san a meta éng te kapangyarian siya a talaga a gébwat ta Diyos.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index