Search form

Lukas 11:8

8“Entan moy,” kagi ni Jesus, “metamad tu karatig mo a mangatéd diko ta agidén mo, maski kadimoy mo. Pero éng pilitén mo siya a pilitén, éy umégkat siya a talaga a méngatéd diko ta maski anya a gustu mo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index