Search form

Lukas 12:24

24Entan moy di manuka; éwan side méghasik; éwan side mégladey; éwan side tu bodega. Pero atdinan side na Diyos ta kanén de! Ey sikam, éwan kam beman higit a mahalaga ta manok?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index