Search form

Lukas 12:32

Tu Kayamanan Ta Langet

32“Sikam a alagad ko, éy diyan kam méganteng, maski kétihék kam san a gurupu, da i gustua Nama ko, éy sakupén na kam ta kaharian na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index