Search form

Lukas 13:26

26Nadid,” kagi ni Jesus, “éng kagi moy diya, a ‘Ewan, Panginoon, natenggi mo kame, da négdipon kitam a minéngan; sakay tinolduan mo kame pati ta banuwan me!’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index