Search form

Lukas 14:33

33Ey kona be sa maka dikam,” kagi ni Jesus, “a isipén moy pa. Da maski ti ésiya dikam, éng éwan moy pa pabayan i étanan a mahalén moy, éy éwan kam maari a maging alagad ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index