Search form

Lukas 16:19

Ti Lasaro Sakay Tu Mayaman

19Nadid, kinagi ni Jesus, éy “Te esa kan wade a lélake a mayaman. Basta i ugali na, éy mégbébihisén kan ta memémahal a badu, sakay pati i kanén naa, éy memahal a kalase.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index