Search form

Lukas 16:3

3“Nadid, inisip kan no akontan, a ‘Magenyaék, da paibuténék wade no amo ko a talaga? Ahe wade i pangalapan ko ta kabuhayan ko, da éwanék makatarabaho ta medége, sakay mésanikeék be a mékilimos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index