Search form

Lukas 16:30

30“‘Ey éwan wade maari, Boboy,’ kagi kan no mayaman, ‘da éwan de ya baten. Pero éng te dumemét dide a gébwat ta pate,’ kagi na kan, ‘éy magsisi side a talaga a baguén de tu ugali de.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index