Search form

Lukas 17:19

19Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya, éy kinagi na to taga Samaria, a “Nay, umégkat ka dén, Kadimoy, a ikad mo dén. Tu nagpahusay diko, éy tu péniwala mo diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index