Search form

Lukas 18:4

4Nale a panahun a éwan pinansing no huwes tu bilo. Pero kédemét na oras, éy kinagi na kan to isip na, a ‘Maski éwanék méniwala ta Diyos, maski éwanék tu kagbi ta kapareho ko,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index