Search form

Lukas 19:20

20“Nadid tu esa man a utusan, éy kinagi na kan to amo na, a ‘Saye tu nientarega mo diyakén a pilak. Basta nibalut ko san to panyo ko,’ kagi na kan, ‘monda éwan mebut.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index