Search form

Lukas 19:22

22Ey kinagi kan no mataas, a ‘Medukés ka a utusan! Tu kinagi mo, éy saya i katunayana a te kasalanan ka. Eng tukoy mo a metapangék, a alapén ko be i maski éwan ko koo,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index