Search form

Lukas 19:26

26‘Ey tama,’ kagi kan no mataas. ‘Ey tandaan moy, du tolay a pégkatiwalaan ko to nientarega ko dide, éy dagdagen ko pa side. Pero du éwan ko pégkatiwalaan, éy alapén ko be tu kétihék a nientarega ko dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index