Search form

Lukas 19:3

3Pékabaheta na a dumemét dén ti Jesus, éy pégpilitan na a entan. Pero éwan siya maari, da meaadu a tolay to dilan; sakay pati, éy medibi siya a lélake.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index