Search form

Lukas 19:44

44a puksaén de i banuwan moya. Pati du dingding a pader ta banuwan moy, éy patumbaén de a étanan. Saya i paghirap moya,” kagi ni Jesus, “da éwan moy natenggi i Diyos to péngange na dikam péngagaw.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index