Search form

Lukas 2:4

4Kanya ti Hose a katipan ni Maria, éy gininanan na i Bariyo Nasaret ta Galilea, a inumange siya ta Betlehem ta Hudea. Kailangan siya a magpalista ta éya, da taga Betlehem tu apo na a Dabid to araw, éy ti Hose éy lahi siya ni Dabid.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index