Search form

Lukas 2:7

7Ey kéenak no anak na a panganay a lélake, éy binalutan na ta damit, sakay pinatidug na to pénganan du baka, da éwan dén side meubus to bile a tétulusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index