Search form

Lukas 20:6

6Pero éng kagin tam a tolay san i nagutusa ni Juan, éy di tolay ta palebut tamae, éy batikalén de kitam a talaga, da side éy isip de purupeta ti Juan a gébwat ta Diyos i katungkulan na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index