Search form

Lukas 21:22

22Dahilan i éya a panahun,” kagi ni Jesus, “éy saya i oras a parusaan na Diyos du Judeo. Saya i orasa a kétupad na étanan a nihula du purupeta ta kasulatan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index