Search form

Lukas 22:71

71Nadid, pékabati du te tungkulin ta éya, éy kagi de, a “Bakit kailangan tam pa a mégbati du magsistigu diya ta kasalanan na?” kagi de. “Da nabati tam dén nadid tu sarili na a kagi a medukés!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index