Search form

Lukas 23:23

23Pero du tolay, éy pépilitén de san ti Pilato ta mahigpit, a pinégkagian de siya ta medegsén, a “Ipako mo siya ta kudos.” Ey éwan nakasuway ti Pilato ta gustu de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index