Search form

Lukas 23:31

31Entan moy,” kagi ni Jesus, “éng pahirapan de dén nadid tu éwan tu kasalanan, éy anya wade i gemtén dia ta esa a panahun dikam a te kasalanan?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index