Search form

Lukas 23:40

40Pero tu tulisan a esa, éy pinégkagian na tu kaguman na, a “Bakit, maski mate ka, éwan ka bale umanteng ta Diyos ta langet? Entan mo,” kagi na, “pareho i parusa tama a étélo,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index