Search form

Lukas 24:23

23Pero éwan kan sa tu bangkay. Ey to késoli du bébe dikame, éy kinagi de a pinumeta kan dide i éduwa a anghel, a kinagi de kan a nabuhay dén siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index