Search form

Lukas 24:41

41Ey du alagad, éy basta natilihan side, a mégisip-isip side éng méniwala, o éng éwan. Ey nasahat side ta dikél. Ey nadid kinagi ni Jesus dide, a “Te ipakan kam diyakén?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index