Search form

Lukas 3:14

14Ey te sundalu be sa. Ey kinagi de ni Juan, “Ey sikame, anya i dapat gemtén me?” “Ey diyan kam mangalap ta sapilitan, sakay diyan kam mégpehay ta éwan katutuhanan, sakay diyan kam méglekramo ta suweldu moy.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index