Search form

Lukas 3:15

15Nadid, dahil to pégtoldu ni Juan, éy nagsapul du tolay a uméasa diya, a akala de a makay ti Juan wade dén tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index