Search form

Lukas 3:18

18Nadid, kona sa éy meadu i nitoldu ni Juan du tolay. Hinahatulan na side, sakay pinahayagen na side ta Mahusay a Baheta.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index