Search form

Lukas 3:21

Binyagen Ti Jesus

21Nadid, to kétapos ni Juan a nagbinyag ta meadu a tolay, éy bininyagen na be ti Jesus. Ey to nipagpabinyag ni Jesus, a manalangin pabi siya, éy minapilak i langet,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index