Search form

Lukas 4:42

42Nadid, to gagabi dén, éy hinumektat sa ti Jesus, a inumange siya ta adeyo du tolay. Pero du tolay, éy inahayok de siya. Ey péketa de diya, éy talaga de siya a sawayén a maglakad.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index