Search form

Lukas 5:30

30Ey du Pariseyo, sakay du kaguman de a maistu ta rilihiyon, péketa de dide, éy kinagi de du alagad ni Jesus, a “Bakit mékidipon kam du makasalanan a tolay?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index