Search form

Lukas 6:10

10Ey ti Jesus éy lélamangén na side, sakay kinagi na to lélake a pile, a “Iolnat mo i kamét mua.” Ey to péngiolnat na, éy naghusay dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index