Search form

Lukas 6:49

49Pero tu mégbati ta kagi kua a éwan na sundin, éy ikahalimbawa naa éy tu lélake a mégbile ta bile a éwan tu pundasiyon. Eng bihéngén i éya a bile, éy bumagsak agad, a tulos mawasawasak dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index