Search form

Lukas 8:43

43Ey to péglakad de éy kaununod ni Jesus i esa a bébe a te saket. Labindalawa dén a taon siya a mégdédigién. Inubus na dén tu kabuhayan na ta pégpagamot na, pero éwan tu makagamot diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index