Search form

Lukas 9:60

60“Ewan,” kagi ni Jesus. “Pabayan mo du éwan méniwala ta Diyos a méngielbéng to ama mo. Pero siko, éy umange ka magpahayag ta tungkul ta kédemét na Diyos a maghari.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index