Search form

Lukas 9:7

Nagulo Tu Isip Ni Herod

7Nadid, ti Mayor a Herod, éy nabaheta na i étanan a gégemtén ni Jesus. Ey nagulo dén siya tu isip, da kagi na sénganya a tolay a ti Jesus éy ti Juan kan a Mégbinyag, a minabuhay kan dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index