Search form

Lukas 9:9

9Pero, “Ewan,” kagi ni Herod, “da pinaputol ko dén ti Juan. Pero ti ésiya wade,” kagi na, “i éya a lélake a mébaheta ko?” Kanya ti Herod, éy pilitén na a meta ti Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index