Search form

Marcos 1:15

15“Oras dén na Diyos a maghari,” kagi na. “Magsisi kam dén, a ibutan moy du kasalanan moy, sakay maniwala kam ta Mahusay a Baheta.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index