Search form

Marcos 1:19

19Ey to pémaybay de man dén ta kétihék, éy neta de de Santiago éy ti Juan a patwadi, a anak side ni Sebedeo. Te eknud side to abeng de, a mégayoma side to rambat de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index