Search form

Marcos 1:5

5Ey du étanan a tolay ta Hudea sakay ta Jerusalem, éy inumange side ni Juan. Ey nipagtapat de i étanan a kasalanan de, a tulos bininyagen side ni Juan ta dinuma na Hordan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index