Search form

Marcos 10:35

Tu Pékiohon De Santiago a Patwade

35Nadid ti Santiago sakay ti Juan, a anak ni Zebedeo, éy nékiohon side ni Jesus. “Maistu,” kagi de, “éng maari, éy te kagin kame diko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index