Search form

Marcos 12:40

40Sakay ugali de be a ménalangin ta atakdug, monda isip du tolay a banal side. Pero éng te bébe a bilo, éy agiwén de san tu luta na. Kanya parusaan side na Diyos ta lalo a mahigpit!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index