Search form

Marcos 13:8

8Dahilan éy maglaban-laban du banubanuwan. Sakay te meadu a lindul ta iba-iba a lugar, sakay dumemét i meadu a alép. I étanan a éya éy sapul pabi na hirap a dumemét.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index