Search form

Marcos 14:18

18Ey to péngan de, éy kinagi ni Jesus, a “Tandaan moy, esa dikam i méngitokyon diyakén. I esa dikam a mékidipon ta éye nadid.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index