Search form

Marcos 14:52

52Pero to péngkébil de diya, éy pinabayan na tu damit na, a ginuminan dén a uba.

Ti Jesus Ta Harap Du

Te Tungkulin a Judeo

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index