Search form

Marcos 15:34

34Ey to alas tres dén, ey kinagi ni Jesus ta medegsén, a “Eloi, Eloi, lema sabaktani,” a i kahulugen naa, éy “Diyos ko! Diyos ko! Bakit pinabayanék mo?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index