Search form

Marcos 16:1

To Kébuhay Ni Jesus

1Nadid, kélipas no pangilin, ti Maria Magdalena, sakay ti Maria a ina de Santiago, sakay ti Salome, éy namugtong side ta don a mesépot, a monda ipahid de to bangkay ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index