Search form

Marcos 16:6

6“Diyan kam méganteng,” kagi no lélake. “Tukoy ko a ahayukén moy ti Jesus a taga Nasaret, siya a nipako de. Pero éwan se siya, da nabuhay dén! Entan moy i lébéng naa, a éwan se siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index