Search form

Marcos 2:15

15Nadid, to péngan ni Jesus to bile ni Lebi, éy nékidipon be sa i meadu a medukés a tolay sakay du mégpabuwes. (Side i méngdaya ta tolay.) Dahilan éy te meadu a kumékuyoyog ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index